This project is read-only.
Vzhledem k tomu, že státní smutek pokládám za pitomost principiálně a v tomhle konkrétním případě je mi obzvláště proti srsti, rozhodl jsem se proti probíhající panychidě bojovat. Už delší dobu chci publikovat svou databázi vtipů, a jaká lepší příležitost k tomu, než trojdenní oficiální truchlení?

Živou verzi aplikace najdete na www.vtipbaze.cz. Celá aplikace je open source a její zdrojové kódy najdete zde. Čím je zajímavá? Je postavená na "edge" technologiích, běží na Developer Preview verzích .NET Frameworku 4.5, Windows 8 Server a IIS 8. Používá následující technologie a postupy:
  • ADO.NET Entity Framework Code First
  • Microsoft SQL Server Compact 4.0
  • ASP.NET Universal Providers
  • Web Forms Model Binding
  • jQuery + jQuery UI pro uživatelské rozhraní
  • Altairis.Web.UI
  • WikiPlex

Last edited Dec 23, 2011 at 11:01 AM by altair, version 2